CSU Hymn

Sing with voices loud and clear
To our beloved CSU
Let her fame and name revere
Throughout the whole of Region 02

A trilogy of mission to fulfill
Instruction, Research, Extension
In the minds of the youth
You instill the life of work and education.

A university system so unique
By its very set up in the nation
By introducing new techniques
To improve and develop the region.

Let us then rally to this song of cheer
To praise beloved CSU
Let it echo throughout the years
Long live beloved CSU

CSU March

Sa luntiang lambak ng Cagayan
Sumilang ang isang pamantasan
Duyan ng mga kabataan
Sagot tuklas sa karunungan
Panatilihin ang pag-unlad
Minamahal naming CSU
Turo't sining mo ay ilahad
Ang bukas naming ay hawak mo.

Dinggin tawag ng kaunlaran
Isip kabataa'y lawakan
Saliksik pasuri'y tibayan
Buhay at bayan ay yayaman
Bathalang gabay ng CSU
Buksang liwanag ang landas mo
Murang isipa'y bigyang payo
Lakad naming ay taas noo.